Зуух борлуулах хөтөлбөрт хамрагдах хороодын байршлыг доорх линкүүд дээр дарж үзнэ үү.
Баянгол дүүрэг :: Баянзүрх дүүрэг :: Чингэлтэй дүүрэг :: Сонгинохайрхан дүүрэг :: Сүхбаатар дүүрэг :: Хан-Уул дүүрэг

Сонгинохайрхан дүүрэгт зуух борлуулах төв - 7 хороо

Хамрагдах хороод: 3,4,5,6,7,8,9,10,11,25,26,28,30,31
Хамрагдах өрхийн тоо: 14 648
Зуух авсан өрхийн тоо: 4 141
Зуух аваагүй өрхийн тоо: 10 499