Зуухны хөтөлбөрийн шалгуур үзүүлэлтийг хангасан эсэхээ шалгана уу.

zuuhand

Реклам үзэх


shtork

000410449
Өнөөдөр
Өчигдөр
Энэ 7 хоногт
Энэ сард
Нийт
362
739
3588
17420
410449

ЧАНАРЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН БАГИЙН АЖЛЫН УДИРДАМЖ

МОНГОЛ УЛС

УЛААНБААТАР ЦЭВЭР АГААР ТӨСӨЛ

ЧАНАРЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН БАГ

Зөвлөх үйлчилгээнд зориулсан ажлын удирдамж

Зорилго
Энэхүү ажлын зорилго нь шаардлага хангасан зуух ба үйлдвэрлэгч-нийлүүлэгч УБЦАТ-ийн шалгуур үзүүлэлтүүдийг чанд мөрдөн ажиллаж буй эсэхийг хянан баталгаажуулах Чанарын баталгаажуулалтын системийг боловсруулж хэрэгжүүлэх явдал юм.

Дэлгэрэнгүйг энд дарж татаж авна уу.

ДҮҮРГИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТИЙГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХОД ТЕХНИКИЙН ТУСЛАЛЦАА ҮЗҮҮЛЭХИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЗАРЛАЖ БАЙНА

ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООГ ДЭМЖИХ ТӨСЛИЙН ХОЁР ДАХЬ ШАТ
ТЕНДЕРТ ОРОЛЦОХ ХҮСЭЛТЭЭ ИЛЭРХИЙЛЭХ
(ЗӨВЛӨХИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ)

Улс: МОНГОЛ УЛС
Төслийн нэр: ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООГ ДЭМЖИХ ТӨСЛИЙН ХОЁР ДАХЬ ШАТ
Буцалтгүй тусламжийн дугаар: TF099673
Зөвлөх үйлчилгээний нэр: ДҮҮРГИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТИЙГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХОД ТЕХНИКИЙН ТУСЛАЛЦАА ҮЗҮҮЛЭХ
Гэрээний дугаар: T5-DP

Монгол улсын Засгийн газар нь Иргэдийн оролцоог дэмжих төслийн хоёр дахь шатыг хэрэгжүүлэх зорилгоор Дэлхийн банкаар дамжуулан Японы Нийгмийн хөгжлийн сангаас буцалтгүй тусламж авсан бөгөөд буцалтгүй тусламжийн тодорхой хэсгээр Улаанбаатар хотын дүүргийн төлөвлөлтийн асуудлыг боловсронгуй болгож, дүүргийн ажилтнуудыг чадавхижуулахад техникийн туслалцаа үзүүлэх зөвлөх үйлчилгээг санхүүжүүлэхээр төлөвлөж байна.
Тус зөвлөх үйлчилгээний хүрээнд Улаанбаатар хотын Баянзүрх дүүргийн хөгжлийн төлөвлөгөөг боловсруулах ажил багтана.

Дүүргийн төлөвлөгөөг боловсруулахдаа дараах үндсэн үйл ажиллагааг явуулна:
• Дүүргийн ажилтнуудын төлөвлөлт хийх ур чадварыг нэмэгдүүлэх сургалт зохион байгуулж, чадавхижуулах ажлын бэлтгэлийг ханган хэрэгжүүлнэ;
• Хотын дэд бүтэц, нийтийн үйлчилгээний янз бүрийн салбаруудын дүн шинжилгээ хийнэ;
• Тухайн дүүргийн эрхэм зорилгыг тодорхойлж дүүргийн хэмжээнд хүрэх зорилго, дунд шатны зорилтуудыг томъёолж, тавьсан зорилтдоо хүрэх үйл явцыг үнэлэх хэмжүүрийг тодорхойлно;
• Дүүргийн өмнө дэвшүүлсэн эрхэм зорилго, хотын ерөнхий төлөвлөгөөтэй нийцсэн дүүргийн төлөвлөлтийн цогц баримт бичгүүдийг хотын төвшинд зөвшөөрөгдөхүйц бөгөөд төслийн хүрээнд хэрэгжүүлэх бүтээн байгуулалтын баримт бичиг, хөтөлбөр болон дүүргийн хөгжлийн бусад арга хэмжээг цаашид бэлтгэхэд нийцэхүйц хэмжээнд боловсруулан гаргана;
• Оролцогч талуудын хэрэгцээ шаардлага, санхүүжилтийн нөхцөл байдлыг харгалзан хэрэгжүүлж болохуйц төсөл хөтөлбөрийн саналуудыг ач холбогдлоор нь эрэмбэлэн тодорхойлно;
• Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө боловсруулна;
• Дүүргийн түвшинд тус төслүүдийг хэрэгжүүлж удирдахад шаардагдах бүтэц зохион байгуулалтын чадавхийг тодорхойлно;
• Төслийн хүрээнд хэрэгжүүлэх бүтээн байгуулалтын баримт бичиг, хөтөлбөр, дүүргийн хөгжлийн бусад арга хэмжээ үүний дотор хотын Төслийг удирдах нэгж (ТУН)-тэй гэрээлэн хийгдэх мониторинг, үнэлгээний асуудлыг хамарсан бэлтгэл ажлыг удирдан чиглүүлнэ.

Зөвлөхийн үйлчилгээ нь 6 сар үргэлжилнэ. Голлох мэргэжилтнүүдийн ажиллах хугацаа нь 11 хүн сар болно. Тус зөвлөх үйлчилгээний ажлын удирдамжийг http://www.usip.mn/tenders/423-dp сайтаас авч болно.

НЗДТГ-ын нэрийн өмнөөс Төслийг удирдах нэгж нь зөвлөх үйлчилгээний эрх бүхий байгууллага, компаниудыг тендерт оролцох хүсэлтээ ирүүлэхийг урьж байна. Сонирхсон байгууллагууд уг үйлчилгээг үзүүлэх чадвартай гэдгээ илэрхийлэх мэдээлэл (байгууллагын танилцуулга, ижил төстэй ажил хийж байсан туршлага, ажлыг гүйцэтгэх боловсон хүчний нөөц г.м.)-ээ ирүүлнэ үү.

Хураангуй жагсаалтад оруулах шалгуур үзүүлэлтийг дор сийрүүлэв:

1. Зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх компани нь хот байгуулалт, нийгэм эдийн засгийн чиглэлээр ажиллаж байсан, хот төлөвлөлтийн чиглэлээр сургалт зохион байгуулж, ажилтнуудын ур чадварыг дээшлүүлэх ажлуудыг гүйцэтгэж байсан туршлага, мэдлэг, ур чадвартайгаа харуулна;
2. Компани нь даалгаврыг гүйцэтгэх техникийн болон удирдлагын чадавхитай байна;
3. Багийн голлох мэргэжилтнүүдийн мэдлэг, ур чадвар (тухайн салбартаа мэргэшсэн дадлага туршлагатай, техникийн мэдлэг, ур чадвартай байна);
4. Монголын нөхцөл байдал болон хууль эрхзүйн шаардлагуудын талаар ойлголттой байна.
Оролцох хүсэлтэй зөвлөх компаниуд Дэлхийн банкны зээлдэгчид зөвлөх сонгон шалгаруулах, ажиллуулах журам (2004 оны 5 дугаар сарын хэвлэл, 2011 оны 1 дүгээр сард шинэчлэн найруулсан) (“Зөвлөх үйлчилгээний журам”)-ын 1.9-р заалтын Ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх Дэлхийн банкны бодлоготой анхааралтай танилцана уу.
Зөвлөх компани нь чадавхийн үзүүлэлтээ нэмэгдүүлэх үүднээс түншлэл эсвэл туслан гүйцэтгэгч-зөвлөхийн хэлбэрээр бусад байгууллага, компанитай хамтран орж болно. Зөвлөх компанийг Зөвлөх үйлчилгээний журмын хосолмол үнэлгээний аргын дагуу шалгаруулна.
Нэмэлт мэдээллийг 08:00-17:00 цагийн хооронд дорх хаягаар авч болно.
Тендерт оролцох хүсэлтээ 2013 оны 9 дүгээр сарын 05-ны Пүрэв гараг-т багтаан дорх хаягаар (биеэр, эсвэл шуудангаар, эсвэл элекрон шуудангаар) ирүүлнэ үү.

Холбоо барих хаяг:
Монгол улс, Улаанбаатар хот,
Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо,
Энхтайваны өргөн чөлөө - 50, Азмон төв, 6-р давхар
Улаанбаатар Цэвэр агаар төсөл,
Төслийг удирдах нэгж
Э-шуудан: Энэ и-мэйл хаягийг спамботоос хамгаалсан. Та үзэхийн тулд JavaScript идэвхжүүлэх хэрэгтэй.
Утас/факс: 976-11-312194

TOR of CONSULTING SERVICES FOR TECHNICAL ASSISTANCE FOR CAPACITY BUILDING FOR DISTRICT PLANNING AND DISTRICT PLANNING PROCESS

Technical Assistance (TA) for Planning & Capacity Building of District
I. Background
Administratively, Ulaanbaatar, the Capital City Region is divided into 9 districts, of which 6 districts comprise the City of Ulaanbaatar. Each of the districts (called Duuregs) has an elected Citizens Representative Council (Khural) that elects a Governor to manage the administrative functions. Each district is further divided into sub-districts (called Khoroo), administrative units based on geographic area (not population) that coordinate government services and gather statistical information. Each Khoroo Governor is appointed by the Citizen Representative Khural of the district and approved by the District Governor. Each Khoroo is again divided into micro-districts (called Kheseg). A Kheseg consists of a few hundred households within a specified geographical area and is guided by a Kheseg leader, who of late, is paid a salary by the Government. The Kheseg leader is the critical link between the Government and the community; and facilitates communication between the residents and the Khoroo administration.
Subsequent to the political and economic changes since early 1990s and the Supreme Court’s decision in late 2003 on free movement of population within the country, migration of population from the other parts of the country to Ulaanbaatar has been rising. The migrating population has housed themselves in informal settlements called Ger areas comprising primarily of traditional houses built within individual fenced plots, known as Khashaas. Over 60 per cent of the population of Ulaanbaatar City resides in the Ger areas, which have limited infrastructure and urban services; and need to be upgraded to provide proper housing and good living conditions.

Read more

АХУЙН ХЭРЭГЦЭЭНИЙ УСАН ХАЛААЛТЫН ЖИЖИГ ЗУУХНЫ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН СУДАЛГАА

УЛААНБААТАР ХОТЫН ЦЭВЭР АГААР ТӨСӨЛ

ТЕНДЕРТ ОРОЛЦОХ ХҮСЭЛТЭЭ ИЛЭРХИЙЛЭХ УРИЛГА
(
ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ)

Улс:

МОНГОЛ УЛС

Төслийн нэр:

УЛААНБААТАР ХОТЫН ЦЭВЭР АГААР ТӨСӨЛ

Зээлийн дугаар:

IDA 5039-MN

Зөвлөх үйлчилгээний нэр:

АХУЙН ХЭРЭГЦЭЭНИЙ УСАН ХАЛААЛТЫН ЖИЖИГ ЗУУХНЫ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН СУДАЛГАА

Гэрээний дугаар:

CWHB-01

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Монгол улсын Засгийн газар нь Улаанбаатар хотын Цэвэр агаар төсөл (УБЦАТ)-ийг хэрэгжүүлэх зорилгоор Дэлхийн банкнаас хөнгөлөлттэй зээл авсан бөгөөд зээлийн тодорхой хэсгээр дараахи зөвлөх үйлчилгээг санхүүжүүлэхээр төлөвлөж байна.

Зөвлөх үйлчилгээний зорилго нь бүрэн шаталттай, боломжийн өртөгтэй ахуйн хэрэгцээний усан халаалтын жижиг (АХУХЖ) зуухыг нийслэл хотод богино хугацаанд нэврүүлэх, уг зуухны тогтвортой зах зээлийг бий болгоход Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар (НЗДТГ)-т туслахад оршино.

Дээрх үйлчилгээний хүрээнд дараахи ажлуудыг гүйцэтгэнэ:

 • Засгийн газрын тусгай сан ”Цэвэр агаар сан” (ЦАС)-гаас хэрэгжүүлж байгаа бүрэн шаталттай АХУХЖ зуух (20,000 ш) солих хөтөлбөрийн өнөөгийн байдалд үнэлэлт өгч, энэхүү хөтөлбөрийг цаашид илүү өргөн хүрээнд, тогтвортойгоор хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай хэрэгцээг болон орхигдож байгаа орон зайг тодорхойлно. Орхигдсон орон зайг нөхөх зорилгоор хийгдэх энэхүү дүн шинжилгээ нь дараахи үндсэн асуудлуудыг хамарсан байна: Бүрэн шаталттай АХУХЖ зууханд тавигдах шалгуур үзүүлэлтүүд (техникийн шалгуур үзүүлэлтүүд, зуухны брэнд нэр, загвар, утаа ялгаруулалтын хэмжээ г.м.); худалдан авсны дараахи үйлчилгээ; хүлээгдэж буй үр өгөөж; зуух солих хөтөлбөрийн менежментийн шаардлагууд; борлуулах, түгээх үйл явц; маркетингийн асуудлуудыг тус тус хамарсан байвал зохино. Түүнчлэн санал болгож байгаа хувилбарын техникийн хувьд боломжтой эсэх, өртөг зардлын хувьд үр ашигтай болохыг нотлон харуулна.
 • Одоогийн зуух солих хөтөлбөрийн ажиллагааг үнэлж, шаардлагатай тохиолдолд ханан пийшин бүхий бүрэн шаталттай, боломжийн өртөгтэй зуухаар солих хөтөлбөрийг илүү өргөн хүрээнд хэрэгжүүлэх өөрчлөлтүүд байвал тэдгээрийг нарийн тодорхойлж гаргана.

Дээрх үндсэн хоёр даалгаврыг гүйцэтгэх арга зүй, ажлын төлөвлөгөөгөө санал болгохоос гадна багт орж ажиллах мэргэжилтнүүдийн ур чадвар, мэдлэг боловсролын талаархи баримт мэдээллийг ирүүлнэ. Зөвлөх үйлчилгээг үзүүлэхдээ дараах дэд даалгавруудыг гүйцэтгэнэ:

 • Даалгавар 1: Өгөгдөл мэдээллийг цуглуулах/суурь судалгаа
 • Даалгавар 2: Зах зээлийн үнэлгээ
 • Даалгавар 3: Даалгавар 1 ба 2-ын үр дүнг үндэслэн Дэлхийн банкны зээлээр санхүүжигдэх бүрэн шаталттай АХУХЖ зуух болон ханан пийшинтэй зуух солих хөтөлбөрийг дагалдах үйл ажиллагаа (ложистик, техникийн туслалцаа, зар сурталчилгаа г.м)-ны хамт боловсруулна.

Зөвлөх үйлчилгээ нь 8 сар үргэлжилэх бөгөөд тус үйлчилгээний бүрэн хэмжээний удирдамж/даалгаврыг http://www.usip.mn/tenders/413-swhb сайтаас авч болно.

НЗДТГ-ын нэрийн өмнөөс Төслийг удирдах нэгж нь зөвлөх үйлчилгээний эрх бүхий байгууллага, компаниудыг тендерт оролцох хүсэлтээ ирүүлэхийг урьж байна. Сонирхсон байгууллагууд уг үйлчилгээг үзүүлэх чадвартай гэдгээ илэрхийлэх мэдээлэл (байгууллагын танилцуулга, ижил төстэй ажил хийж байсан туршлага, ажлыг гүйцэтгэх боловсон хүчний нөөц г.м.)-ээ ирүүлнэ үү. Хураангуй жагсаалтад багтах шалгуур үзүүлэлтийг дор сийрүүлэв:

 1. 1.Зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх компани нь сүүлийн 5 жилийн хугацаанд ижил төстэй 3 ажил гэрээгээр гүйцэтгэсэн байна;
 2. 2.Компани нь даалгаврыг гүйцэтгэх техникийн болон удирдлагын чадавхитай байна;
 3. 3.Багийн голлох мэргэжилтнүүдийн мэдлэг ур чадвар (тухайн салбартаа мэргэшсэн дадлага туршлагатай, техникийн мэдлэг, ур чадвартай байна);
 4. 4.Монголын нөхцөл байдлын талаар ойлголттой байвал давуу талтай.

Оролцох хүсэлтэй зөвлөх компаниуд Дэлхийн банкны зээлдэгчид зөвлөх сонгон шалгаруулах, ажиллуулах журам (2004 оны 5 дугаар сарын хэвлэл, 2011 оны 1 дүгээр сард шинэчлэн найруулсан) (“Зөвлөх үйлчилгээний журам”)-ын 1.9-р заалтын Ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх Дэлхийн банкны бодлоготой анхааралтай танилцана уу.

Зөвлөх компани нь чадавхийн үзүүлэлтээ нэмэгдүүлэх үүднээс түншлэл эсвэл туслан гүйцэтгэгч-зөвлөхийн хэлбэрээр бусад байгууллага, компанитай хамтран орж болно.

Зөвлөх компанийг Зөвлөх үйлчилгээний журмын зөвлөх сонгох чадварын үнэлгээний аргын дагуу шалгаруулна.

Сонирхсон зөвлөх компаниуд 08:00-17:00 цагт дорхи хаягаар холбогдох тодруулгыг авч болно.

Тендерт оролцох хүсэлтээ 2013 оны 7 дугаар сарын 22-ны Даваа гараг-т багтаан дорхи хаягаар (биеэр, эсвэл шуудангаар, эсвэл элекрон шуудангаар) ирүүлнэ үү.

Холбоо барих хаяг:                        Монгол улс, Улаанбаатар хот,

Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо,

Энхтайваны өргөн чөлөө - 50, Азмон төв, 6-р давхар

Улаанбаатар хотын Цэвэр агаар Төслийг удирдах нэгж
Э-
шуудан: Энэ и-мэйл хаягийг спамботоос хамгаалсан. Та үзэхийн тулд JavaScript идэвхжүүлэх хэрэгтэй.

Утас/факс: 976-11-312194

Зуухны утаа ялгаруулалт, үр ашгийг турших лабораторийн тоног төхөөрөмж ханган нийлүүлэх

МОНГОЛ УЛС УЛААНБААТАР ЦЭВЭР АГААР ТӨСӨЛ

Зээлийн No.: IDA 5039-MN

Гэрээний нэр: Зуухны утаа ялгаруулалт, үр ашгийг турших лабораторийн тоног төхөөрөмж ханган нийлүүлэх

Гэрээний No.: CLEQ-01

 1. 1.Монгол улсын Засгийн газар нь Улаанбаатар хотын Цэвэр агаар төслийг хэрэгжүүлэх зорилгоор Дэлхийн банкнаас хөнгөлөлттэй зээл авсан бөгөөд зээлийн тодорхой хэсгээр Улаанбаатар хотод Зуухны утаа ялгаруулалт, үр ашгийг турших лабораторийн тоног төхөөрөмж ханган нийлүүлэх ажлыг санхүүжүүлэхээр төлөвлөж байна.
 2. 2.Нийслэлийн Засаг Даргын Тамгын Газрын нэрийн өмнөөс Төслийг удирдах нэгж нь эрх бүхий байгууллага, компаниудаас дараахи тоног төхөөрөмжийг ханган нийлүүлэх тендерт оролцох хүсэлтээ ирүүлэхийг урьж байна:

Бүтээгдэхүүний нэр

Нэгж

Тоо хэмжээ

А

Үнийн саналын дагуу шууд ханган нийлүүлэх бараа

1

Dust track bypass air filters, part number 801666 (Урсгал тоосны шүүлтүүр)

багц (багцандаа 8)

5

2

Dust track 37 mm filters, pre-weighed with cassettes (37мм дотоод шүүлтүүр)

ш

100

3

Differential pressure transmitters (2) with humidity for monitoring the gas line just before the analyzer (Чийглэг хийн-дифференциал даралт дамжуулагч)

багц (хос)

1

4

Галын хөтлийн дөлийн температур хэмжигч

ш

1

5

PS830P filter elements (хийн системийн тоосны шүүлтүүр

ш

41

Б

Үнийн саналын дагуу шаардлагатай үед ханган нийлүүлэх бараа

6

Bottle of CO2 gas with 5% or 6% maximum (CO2 хий 5%)

ш

1

7

Bottle of Nitrogen with pressure regulators (Бортогтой азотын хий даралт тохируулагчтай)

ш

1

8

Dust track DRX (Тоосонцрын хэмжигч)

ш

1

Барааг гэрээнд гарын үсэг зурснаас хойш 1.5 сарын дотор ханган нийлүүлнэ.

 1. 3.Сонгон шалгаруулалт нь Дэлхийн банкны “Олон улсын сэргээн босголт хөгжлийн банкны зээл болон Олон улсын хөгжлийн ассоциацийн хөнгөлттэй зээл/тусламжийн хүрээнд хэрэгжих бараа, ажил, зөвлөхийн бус үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны журам”-ын үнийн санал авах сонгон шалгаруулалтын хэлбэрээр явагдана. Мөн ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх Дэлхийн банкны бодлогын талаар дурдсан 1.6 болон 1.7 дугаар заалтуудыг удирдлага болгоно.
 2. 4.Сонирхсон оролцогч 2013 оны 7 дугаар сарын 8-ны өдөр буюу үүнээс өмнө дорхи хаягаар сонгон шалгаруулалтад оролцох хүсэлтээ бичгээр ирүүлнэ.
 3. 5.Хүсэлт гаргасан оролцогсод монгол хэл дээр бэлтгэсэн Үнийн санал ирүүлэх баримт бичгийг дор дурдсан хаягаас авна.
 4. 6.Дээр дурдсан хаяг нь: Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1 дүгээр хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө 50, Азмон төв, 6-р давхар, 602 тоот, Улаанбаатар хотын Цэвэр агаар төсөл, Төслийг удирдах нэгж, Утас/факс: (976-11) 312 194.
Зохиогчийн эрх © 2015 www.usip.mn. Бүх эрхийг хуулиар хамгаалсан.
Joomla! нь GNU GPL Олон Нийтийн Лиценз-ийн дагуу гарсан Үнэгүй програм хангамж юм.